Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Budskapet fra 25. august 2018 "Kjære barn! Dette er en nådens tid. Mine barn, be mer, snakk mindre og tillat Gud å lede dere på veien til omvendelse. Jeg er med dere og elsker dere med min moderlige kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2018


Last Modified 08/26/2018