Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Budskapet fra 25. desember 2017 "Kjære barn! I dag bringer jeg til dere min Sønn Jesus for at Han skal gi dere Sin fred og velsignelse. Jeg kaller dere alle, mine barn, til å leve og gi vitnesbyrd om nåden og gavene som dere har mottatt. Ikke vær redd. Be om at Den Hellige Ånd må gi dere styrke til å være glade vitner og mennesker med fred og håp. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2017


Last Modified 12/27/2017